☎ 691 330 412 ☎

Agilia Sols AJastrych anhydrytowy, Agilia Sols A firmy Lafarge jest świetną alternatywą dla posadzki cementowej z mixokreta. Agilia Sols A idealnie nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pompy ciepła, posiada wysoki współczynnik przewodzenia ciepła oraz mniejszy ciężar. Większa elastyczność i wytrzymałość produktu pozwalają na wylanie o 50% cieńszej warstwy nad przewodami grzewczymi całkowicie eliminując problem spękań wylewki.

Właściwości samopoziomujące produktu pozwalają na równe wykonanie podkładu podłogowego, zapewniając całości estetyczny efekt końcowy. Zwiększona elastyczność Agilia Sols A umożliwia wykonanie powierzchni do 900 m2 bez nacięć dylatacyjnych, eliminując problem pękania płytek podłogowych.

Uruchomienie ogrzewania podłogowego możliwe jest już po 7 dniach, możliwość wejścia na gotową wylewkę podłogowa po 2 dniach.

Użycie produktu Agilia Sols A pozwala na skrócenie czasu działania pieca grzewczego, wpływając na zwiększenie jego wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

Wylewka anhydrytowa Aglia Sols A jest produkowana w wytwórni betonu, gotowa mieszanka jastrychowa dostarczana jest na płac budowy w betonomieszarkach, co daje nam jednolitą konsystencję produktu i jakość zgodną z normami producenta.

Jesteśmy certyfikowanym wykonawcą wylewek anhydrytowych i samopoziomujących, produkowanych przez firmę Lafarge. Posiadamy również wykwalifikowaną ekipę oraz nowoczesną i profesjonalną pompę firmy Brinkmann do płynnych posadzek anhydrytowych.

Dojedziemy! Wymierzymy! Doradzimy!

 


Karta techniczna – Agilla Sols A

Innowacyjny technologicznie produkt przeznaczony na podkłady podłogowe. Ten nowoczesny materiał powstał na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego ma wiele zalet ułatwiających pracę w fazie projektowania, jak i w fazie wykonawczej.

Zastosowanie:

 • jako jastrych na warstwie pośredniej
 • jako jastrych na warstwie termoizolacyjnej i/lub wygłuszającej
 • jako jastrych na podkłady podłogowe z ogrzewaniem podłogowym – szczególnie zalecane
 • jako jastrych na specjalne konstrukcje podłogowe tzw. podłogi podniesione

Zalety:

 • Agilla Sols A posiada właściwości samopoziomujące
 • Zastosowanie Agilla Sols A pozwala w przypadku 3-osobowej ekipy wykonawców osiągnąć wydajność przekraczającą wylanie 1000m2 powierzchni dziennie
 • W przypadku Agilla Sols A nie jest wymagane zbrojenie
 • Zastosowanie Agilli pozwala na estetyczne wykonanie dużych pól dylatacyjnych – pola dylatacyjne to 900m2
 • Agilla Sols A to produkty charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi
 • Agilla Sols A jest produktem szczególnie zalecanym do ogrzewania podłogowego
 • Produkt zdrowy i ekologiczny

Charakterystyka Agilla Sols A

Agilla Sols A można stosować zarówno w nowych budynkach, jak i podczas naprawy starych budowli, w przypadku małych i dużych obiektów budowlanych, w budownictwie przemysłowym, biurowcach, budynkach mieszkalnych oraz domach jednorodzinnych.

Agilla Sols A charakteryzuje:

 • Wysoki stopień płynności, co w efekcie pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię podkładu podłogowego
 • Znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie niż konwencjonalny jastrych cementowy
 • Wysokie parametry wytrzymałościowe na zginanie – od 4MPa do 7MPa – nie wymaga zbrojenia
 • Wysokie parametry wytrzymałościowe na ściskanie – od 20MPa do 40MPa
 • Wysokie parametry wytrzymałościowe podkładu podłogowego pozwalające na zmniejszenie grubości wylewanej warstwy – minimalna grubość wylewki 35mm
 • Niska porowatość, pozwalająca na szybkie przewodzenie ciepła i oddawanie je pomieszczeniu. W ten sposób oszczędza się na kosztach energii i chroni środowisko naturalne – zalecana do ogrzewania podłogowego
 • Możliwość chodzenia po ok 2 dniach
 • Możliwość rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po ok 2-4 dniach
 • Produkt niepalny – klasa materiału budowlanego A1
 • Możliwość rozpoczęcia ogrzewania podłogowego po ok 7 dniach

Informacje dodatkowe

Stała kontrola jakości produkowanej mieszanki

Dozowany elektronicznie materiał produkowany jest z komponentów o stałej jakości, zawsze w takich samych sterowanych komputerach warunkach. Sam proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli jakości

Transport

Gotowa mieszanka trafia na plac budowy w momencie zapotrzebowania. Tym samym zbędne staje się utrzymanie dodatkowych kosztownych urządzeń na budowie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów ze składowaniem surowców na placu budowy.

Warunki do spełnienia w fazie wykonawczej