• Przygotowanie czystej, suchej, odpylonej powierzchni podłoża
 • Temperatura minimalna wewnątrz budynku plus 5 stopni C.
 • Temperatura na zewnątrz min. 0 stopni C.
 • Dostęp do wody bieżącej
 • Wyeliminowanie przeciągów – budynek szczelnie zamknięty
 • Usunięcie źródeł kapiącej wody ze stropu
 • Elementy ogrzewania podłogowego przymocowane do izolacji, w sposób uniemożliwiający wypłynięcie na powierzchnię.
 • Instalacja ogrzewania podłogowego wypełniona wodą i sprawdzona pod względem szczelności
 • Uruchomienie wentylacji wewnątrz budynku możliwe po upływie 72 godzin od momentu wylania Agilla
 • Możliwość rozpoczęcia ogrzewania podłogowego nie wcześniej niż po 7 dniach
 • Produkt jest przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie przewidziano stałego bezpośredniego oddziaływania wilgoci i zwilżania wodą.

Zalecenia

 • Zaleca się pokrycie podkładu podłogowego warstwą użytkową.
 • Zaleca się usunięcie wierzchniej warstwy podkładu podłogowego poprzez szlifowanie lub piaskowanie.
 • Należy stosować pasy dylatacyjne wokół słupów o grubości 20mm.
 • Należy stosować pasy dylatacyjne przyścienne o grubości 10mm.